AAH                 Analogowy Analizator Harmonicznych    rok 1957

 

Maszyna do wspomagania długoterminowej prognozy pogody, dla PiHM.

 

Konstruktor : mgr inż. Jacek Karpiński

 

Współpraca : mgr inż. : Marek Karpiński, Waldemar Jarosiński
Wykonawcy :  
zespół Pracowni Maszyn Matematycznych
                           
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN,
                         pod kierunkiem Jacka Karpińskiego.

 

Maszyna zbudowana na lampach radiowych, poprawiała prognozy pogody o kilkanaście procent. Pierwsza tego rodzaju maszyna w Europie.

 

Dane do analizy Fouriera były podawane na wykresach graficznych, wprowadzane do maszyny przy pomocy skanera optycznego.