PEN READER6.jpg

 

PEN READER     Ręczny Czytnik Pisma   rok 1990

 

Konstruktor : mgr inż. Jacek Karpiński

 

Wykonawca : Państwowe Zakłady Mechaniczne w Szczytnie.

 

Projekt i model powstał w roku 1988 w Szwajcarii.
Opracowany został pełny system rozpoznawania pisma OCR.
Czytało się po jednej linijce tekstu, który wyświetlany był na ekranie komputera lub drukowany, dowolnie ustawianą czcionką.
Czytanie druku dobrej jakości było prawie bezbłędne, ale główne zastosowanie PEN READERa to było przenoszenie faktur, listów przewozowych i t.p. do komputera. Niestety dokumenty takie we wczesnych latach dziewięćdziesiątych były bardzo złej jakości, przez co stopa błędów była zbyt wysoka dla powszechnego zastosowania.
Zakłady w Szczytnie zbankrutowały w r. 1992, tak jak większość zakładów państwowych,  z powodu wprowadzonego tzw. „popiwku”.