AKAT-1      Analogowy analizator równań  różniczkowych 
                   i symulator przebiegów dynamicznych.
rok 1959

 

Maszyna do rozwiązywania układów równań różniczkowych cząstkowych oraz do wspomagania projektowania złożonych systemów dynamicznych, takich jak resorowanie pojazdów, przepływy cieczy, wymiana ciepła i tym podobnych.

 

Konstruktor : mgr inż. Jacek Karpiński

 

Współpraca : mgr inż. : Janusz Tomaszewski, Janusz Dernałowicz,
                                       
Waldemar Jarosiński
Projekt plastyczny
: artysta plastyk Stanisław Tomaszewski
Wykonawcy
: zespół Pracowni Maszyn Matematycznych Instytutu Podstawowych
                        Problemów Techniki PAN, pod kierunkiem Jacka Karpińskiego.

 

Pierwszy w Europie tranzystorowy (na polskich tranzystorach i diodach) analizator
układów równań różniczkowych i symulator złożonych przebiegów dynamicznych ze zmiennymi 
parametrami. Wyniki w postaci graficznej pokazane były na ekranie.
Obecnie w Muzeum Nauki i Techniki w Warszawie.